Home » Selectieprocedure

Selectieprocedure

Onderstaand vind je uitleg over de selectieprocedure van Kring Achterhoek. Belangrijk om te weten als je in aanmerking wilt komen voor afvaardiging naar de Regio Kampioenschappen!

De Regio Kampioenschappen worden tweemaal per jaar verreden. In februari indoor, in augustus outdoor. Alleen de beste combinaties van Kring Achterhoek mogen meerijden op de kampioenschappen. Zij worden geselecteerd door middel van selectiewedstrijden. Kring Achterhoek houdt per seizoen (indoor en outdoor) drie selectiewedstrijden. Deze worden ondergebracht bij wedstrijden van de bij haar aangesloten verenigingen. De criteria voor de wedstrijd vallen onder het vraagprogramma van het desbetreffende concours.

De criteria voor de selectie vallen onder het vraagprogramma van Regio Gelderland en deze aanvullende bepalingen van Kring Achterhoek. Een voorbeeld: tijdens de wedstrijd kunnen bij de pony’s in de klassen B, L en M alle categorieën afzonderlijk worden beoordeeld, maar voor de selecties geldt, dat de Cat. A en B in handicap zijn, de Cat C. op zichzelf staat en de Cat. D en E weer in handicap zijn.

 


Inschrijving
Alle combinaties van verenigingen aangesloten bij Kring Achterhoek, die voor de sluitingsdatum hebben ingeschreven op de selectiewedstrijd als boven genoemd, doen automatisch mee aan de selectie. Er hoeft dus geen extra vermelding op de startcoupon gezet te worden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het starten in de juiste klasse, kijk dus goed na in het algemeen- discipline- en kampioenschap reglement en in het vraagprogramma wat er staat over startgerechtigdheid op kampioenschappen.
Het secretariaat van een selectiewedstrijd heeft het recht om inschrijvingen zonder startcoupons erbij te weigeren.
Indien er combinaties na de sluitingsdatum bijschrijven, komen deze op een wachtlijst te staan.
Deelnemers die te laat inschrijven, of afmelden en later weer aanmelden, hebben niet automatisch alsnog recht om geplaatst te worden.


Flexibel springen
Sinds enige tijd mag er flexibel worden gesprongen op wedstrijden. Dat wil zeggen dat een ruiter met hetzelfde paard in twee naast elkaar liggende klasses in het springen mag uitkomen. Bijvoorbeeld B en L, L en M of M en Z. Op selectiewedstrijden van Kring Achterhoek mag  flexibel worden gesprongen maar dan word je niet meegenomen in het klassement. 

Als je al eens in een hogere klasse bent gestart (niet op de selectiewedstrijd en heb je nog geen winstpunten gehaald) dan kom je alleen nog in die hogere klasse in aanmerking om je te selecteren voor de kampioenschappen. Voorgaande geldt ook als je HC in een hogere klasse bent gestart!
LET OP: De ruiter of amazone is ZELF verantwoordelijk voor het starten in de correcte klasse op kampioenschappen. Start een combinatie toch in een te lage klasse, dan is deze strafbaar en wordt een boete opgelegd.


Beste resultaten tellen

Een deelnemer kan deelnemen aan 2 of 3 wedstrijden per discipline. Voor afvaardiging tellen maximaal de 2 beste resultaten op basis van plaatsingspunten. Er wordt selectie uitgeschreven over de 1e proef van die maand (dus niet de eerst gereden) en het 1e klassieke springparcours van die wedstrijd.


Klassement
Op basis van plaatsingsvolgorde worden door het kringsecretariaat op de selectiewedstrijden plaatsingspunten toebedeeld aan deelnemers uit onze kring. Als eindscore geldt per combinatie het totaal aantal plaatsingspunten, behaald in zijn- of haar 2 beste wedstrijden. Afgevaardigd worden de deelnemers met over 2 wedstrijden de minste plaatsingspunten. Een deelnemer die tijdens geen enkele selectiewedstrijd een score van minimaal 60% heeft behaald, of een springparcours volledig heeft uitgereden, wordt niet afgevaardigd.


Afvaardiging
Het aantal afgevaardigden per kring wordt bepaald door de Regio Gelderland. Zij maken een eerlijke verdeling over de gehele provincie aan de hand van het aantal actieve KNHS combinaties per kring in die klasse in het voorafgaande seizoen.
De aantallen per kring zijn te vinden op de site: www.paardensportgelderland.nl.
Hier staat ook het vraagprogramma voor het Regiokampioenschap.

Ex Aequo

Indien meerdere combinaties met eenzelfde hoeveelheid plaatsingspunten over twee wedstrijden eindigen, dan wordt gekeken naar de laatste wedstrijd waarin deze ex aequo geëindigde combinaties tegen elkaar hebben gereden. Is ook de plaatsing hier hetzelfde, dan wordt  vervolgens gekeken naar de voorlaatste wedstrijd(en) waarin deze ex aequo geëindigde combinaties tegen elkaar hebben gereden. Is ook de plaatsing hier hetzelfde,  of hebben ze in dit selectieseizoen helemaal niet in de zelfde ring bij de zelfde jury gereden, dan vragen we deze ex aequo combinaties om nogmaals op een nader te bepalen wedstrijd tegen elkaar over te rijden.