Home » Selectieprocedure

Selectieprocedure

Onderstaand vind je uitleg over de selectieprocedure van Kring Achterhoek. Belangrijk om te weten als je in aanmerking wilt komen voor afvaardiging naar de Regio Kampioenschappen!

De Regio Kampioenschappen worden tweemaal per jaar verreden. In februari indoor, in augustus outdoor. Alleen de beste combinaties van Kring Achterhoek mogen meerijden op de kampioenschappen. Zij worden geselecteerd door middel van selectiewedstrijden. Kring Achterhoek houdt per seizoen (indoor en outdoor) drie selectiewedstrijden. Deze worden ondergebracht bij wedstrijden van de bij haar aangesloten verenigingen. De criteria voor de wedstrijd vallen onder het vraagprogramma van het desbetreffende concours.

De criteria voor de selectie vallen onder het vraagprogramma van Regio Gelderland en deze aanvullende bepalingen van Kring Achterhoek. Een voorbeeld: tijdens de wedstrijd kunnen bij de pony’s in de klassen B, L en M alle categorieën afzonderlijk worden beoordeeld, maar voor de selecties geldt, dat de Cat. A en B in handicap zijn, de Cat C. op zichzelf staat en de Cat. D en E weer in handicap zijn.

 


Inschrijving
Alle combinaties van verenigingen aangesloten bij Kring Achterhoek, die voor de sluitingsdatum hebben ingeschreven op de selectiewedstrijd als boven genoemd, doen automatisch mee aan de selectie. Er hoeft dus geen extra vermelding op de startcoupon gezet te worden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het starten in de juiste klasse, kijk dus goed na in het algemeen- discipline- en kampioenschap reglement en in het vraagprogramma wat er staat over startgerechtigdheid op kampioenschappen.
Het secretariaat van een selectiewedstrijd heeft het recht om inschrijvingen zonder startcoupons erbij te weigeren.
Indien er combinaties na de sluitingsdatum bijschrijven, komen deze op een wachtlijst te staan.
Deelnemers die te laat inschrijven, of afmelden en later weer aanmelden, hebben niet automatisch alsnog recht om geplaatst te worden.


Flexibel springen
Sinds enige tijd mag er flexibel worden gesprongen op wedstrijden. Dat wil zeggen dat een ruiter met hetzelfde paard in twee naast elkaar liggende klasses in het springen mag uitkomen. Bijvoorbeeld B en L, L en M of M en Z. Op selectiewedstrijden van Kring Achterhoek mag  flexibel worden gesprongen maar dan word je niet meegenomen in het klassement. 

Als je al eens in een hogere klasse bent gestart (niet op de selectiewedstrijd en heb je nog geen winstpunten gehaald) dan kom je alleen nog in die hogere klasse in aanmerking om je te selecteren voor de kampioenschappen. Voorgaande geldt ook als je HC in een hogere klasse bent gestart!
LET OP: De ruiter of amazone is ZELF verantwoordelijk voor het starten in de correcte klasse op kampioenschappen. Start een combinatie toch in een te lage klasse, dan is deze strafbaar en wordt een boete opgelegd.


Beste resultaten tellen

Een deelnemer kan deelnemen aan 2 of 3 wedstrijden per discipline. Voor afvaardiging tellen maximaal de 2 beste resultaten op basis van plaatsingspunten. Er wordt selectie uitgeschreven over de 1e proef van die maand (dus niet de eerst gereden) en het 1e klassieke springparcours van die wedstrijd.


Klassement
Op basis van plaatsingsvolgorde worden door het kringsecretariaat op de selectiewedstrijden plaatsingspunten toebedeeld aan deelnemers uit onze kring. Als eindscore geldt per combinatie het totaal aantal plaatsingspunten, behaald in zijn- of haar 2 beste wedstrijden. Afgevaardigd worden de deelnemers met over 2 wedstrijden de minste plaatsingspunten. Een deelnemer die tijdens geen enkele selectiewedstrijd een score van minimaal 60% heeft behaald, of een springparcours volledig heeft uitgereden, wordt niet afgevaardigd.


Afvaardiging
Het aantal afgevaardigden per kring wordt bepaald door de Regio Gelderland. Zij maken een eerlijke verdeling over de gehele provincie aan de hand van het aantal actieve KNHS combinaties per kring in die klasse in het voorafgaande seizoen.
De aantallen per kring zijn te vinden op de site: http://www.knhsregiogelderland.nl.
Hier staat ook het vraagprogramma voor het Regiokampioenschap.

Ex Aequo

Indien meerdere combinaties met eenzelfde hoeveelheid plaatsingspunten over twee wedstrijden eindigen, dan wordt gekeken naar de laatste wedstrijd waarin deze ex aequo geëindigde combinaties tegen elkaar hebben gereden. Is ook de plaatsing hier hetzelfde, dan wordt  vervolgens gekeken naar de voorlaatste wedstrijd(en) waarin deze ex aequo geëindigde combinaties tegen elkaar hebben gereden. Is ook de plaatsing hier hetzelfde,  of hebben ze in dit selectieseizoen helemaal niet in de zelfde ring bij de zelfde jury gereden, dan vragen we deze ex aequo combinaties om nogmaals op een nader te bepalen wedstrijd tegen elkaar over te rijden.

 


 Ben ik startgerechtigd op de Hippiade 2018-2019?

Soms vraag je je af hoe het zit met de regels rond de kampioenschappen. De KNHS is tijdens kantooruren bereikbaar om vragen over de kampioenschappen te beantwoorden.

Je kunt ook veel zelf opzoeken. Via Mijn KNHS kun je zelf kijken of je in een bepaalde klasse mag starten, tijdens de Regio- en KNHS-kampioenschappen. Volg onderstaande stappen om dit in Mijn KNHS terug te zien.

 

  1. Heb ik een geldige startpas?

Ga in in Mijn KNHS naar Paarden & startpassen en zoek je combinatie onder Mijn startpassen. In de kolom Status kun je zien of je startpas op dit moment actief is.

Is je startpas op dit moment niet actief, dan kun je via “aanvraag startpas” je startpas aanvragen. Neem contact met onze servicedesk op, als dit niet lukt. Heb je een startpas pony’s, dan mag je alleen deelnemen aan rubrieken uitgeschreven voor pony’s. Als je een startpas paarden hebt (ook al start je met een pony), dan mag je alleen deelnemen aan rubrieken uitgeschreven voor paarden.

 

  1. Start ik in de goede klasse tijdens de Regiokampioenschappen?

In welke klasse je als nieuwe combinatie moet starten kun je terugvinden in de inschalingstabel. In ieder disciplinereglement is de inschalingstabel terug te vinden. Mocht je hier niet uitkomen helpen de medewerkers van de KNHS je graag.

Voor de Regio- en KNHS- kampioenschappen geldt dat je uit moet komen in de hoogste klasse waarin je het lopende seizoen gestart bent (voor de Hippiade is dit vanaf 1 april tot aan de Regiokampioenschappen). Let op, dit geldt ook voor HC starts en eventuele foutstarts.

Heb je in het lopende seizoen met pony de overstap van ponywedstrijden naar paardenwedstrijden gemaakt? Dan telt het hoogste niveau dat je bij de pony’s gestart bent ook mee.

Heb jij met je paard of pony een dispensatieverzoek gedaan en heb je de gevraagde dispensatie gekregen? Kijk dan goed in de dispensatie bevestiging of je ook tijdens de kampioenschappen uit mag komen in de klasse waarin je bent (terug)geplaatst.

Voor de kampioenschappen gelden nog enkele uitzonderingen naast de disciplinereglementen. Deze bepalingen vindt je terug in het kampioenschapsreglement. Start jij als ruiter bijvoorbeeld ook in de Subtop dressuur dan zijn er extra bepalingen voor het starten tijdens de kampioenschappen tot en met de klasse ZZ-Licht.

Ben je met meerdere paarden afgevaardigd, dan is het belangrijk dat je weet dat je niet zomaar in alle klasse mag starten. Zo mag je bijvoorbeeld in de discipline dressuur niet uitkomen in de klasse B en in de klasse Z1 of hoger, of in niet de klasse L1 en de klasse Z2 of hoger. Voor het springen geldt dat je als deelnemer in de discipline springen niet mag uitkomen in de klasse B en in de klasse Z of hoger, of in de klasse L en de klasse ZZ of hoger.

 

  1. Op de laatste wedstrijd voor de regiokampioenschappen mag je je punten vol rijden, hoe check ik dat?

De wedstrijd voor de Regiokampioenschappen mag je de punten vol rijden, je behoudt dan je startgerechtigdheid in deze klasse voor de Regiokampioenschappen. Heb je de punten al vol gereden voor de Regiokampioenschappen en start je daarna nogmaals, dan vervalt je startgerechtigdheid op de kampioenschappen. Je kan dan tot aan de regiokampioenschappen alleen nog HC starten in de klasse waarin je bent afgevaardigd (niet hoger, ook niet HC).

In Mijn KNHS bij Paarden & startpassen vind je achter je startpas de knop klasseringen. Hier kun je de klassering met jouw paard of pony terugvinden. In de dressuur en het springen mag flexibel gestart worden. Let hierbij op dat je naar de regel kijkt in de hoogste klasse waarin je in het lopende seizoen bent gestart, in deze klasse moeten de kampioenschappen gereden worden. Bij deze klassering staat een datum, dit is de datum van de laatste wedstrijd waarvan de winstpunten al verrekend zijn met het totaal. Let op, wedstrijden en de eventuele behaalde winstpunten na die datum moeten nog verwerkt worden en moet je dan wel meetellen voor je totaalklassering. Kijk voor de zekerheid je wedstrijdresultaten na om te zien of deze inderdaad correct zijn doorgegeven door de organisaties. Hoe doe je dat? Dit leggen we verder uit bij punt 4. Tip: Houd zelf ook je punten bij en bewaar je protocollen.

Voorbeeld: je moet nog 1 selectie wedstrijd rijden, jullie staan op een stand van L2+29. Je mag de selectie wedstrijd nog rijden, hierna mag je alleen nog uitkomen in de klasse L2 als dit HC is (Hors Concours). Sta je als combinatie op L2+30 en moet je nog 1 selectiewedstrijd rijden, dan mag je deze niet meer rijden. Start je deze wedstrijd wel verlies je je startgerechtigdheid op de Regiokampioenschappen, omdat je veel punten hebt behaald.

Let op! Zorg dat je voor een kringkampioenschap je punten nog niet vol gereden hebt. Hiervoor mag je maximaal een stand van +29 hebben in de dressuur, of +39 in het springen

 

  1. Hoe zie ik welke wedstrijden nog niet bij mijn totaal klassering staan?

Achter je klassering vind je de knop resultaten, hieronder vind je al je wedstrijdresultaten. Om de juiste informatie naar voren te krijgen is het belangrijk dat de datum boven de wedstrijdresultaten gezet wordt naar begin van het seizoen of vanaf wanneer jij start in de hoogste klasse waarin je wilt uitkomen tijdens de kampioenschappen. In de kolom Status kun je zien welke wedstrijden al verwerkt zijn, deze resultaten zijn verwerkt in je totaalklassering. Ook kun je zien welke resultaten nog verwerkt moet worden. De resultaten die nog niet verwerkt zijn moet je zelf meetellen voor je totaal klassering om te kijken hoeveel winstpunten je nog kunt behalen. Controleer bij deze resultaten of je niet in het lopende seizoen hoger bent gestart. (voor de Hippiade is dit vanaf 1 april tot aan de Regiokampioenschappen)

Je kunt hier ook controleren of alle uitslagen die de wedstrijdorganisaties hebben doorgegeven kloppen of dat er een start ontbreekt. Is dit wel het geval, neem dan contact op met de KNHS.

 

  1. Aantal ruiters per paard of pony

Deel jij je paard of je pony met een andere ruiter, overleg dan goed met elkaar wie de kampioenschappen gaat rijden.

Een paard mag namelijk maar door 1 deelnemer uitgebracht worden per discipline en een pony maar door 2 deelnemers per discipline.

 

  1. Met hoeveel paarden of pony’s mag ik deelnemen?

Voor de Regiokampioenschappen is deze bepaling verschillend per regio. In het vraagprogramma van het Regiokampioenschap wordt aangegeven met hoeveel paarden je per discipline mag deelnemen. Mocht je naar aanleiding daarvan nog vragen hebben, adviseren wij je om contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris van je regio.

Tijdens de Hippiade mag je als deelnemer met twee paarden of pony’s deelnemen per discipline. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Mocht je met meerdere paarden of pony´s afgevaardigd zijn vanaf de Regiokampioenschappen naar de Hippiade, kan het zo zijn dat je een keuze moet maken in welke rubrieken je wilt meedoen.

 

  1. Wanneer ben je afgevaardigd naar de Hippiade?

Hiervoor wordt per seizoen een verdeelsleutel gemaakt die aangeeft hoeveel combinaties er per discipline en klasse door mogen naar de Hippiade. De verdeelsleutel wordt op www.hippiade.nl gepubliceerd en op de website van je regio.

Heb jij goed gereden op de Regiokampioenschappen en ben jij een van de deelnemers die is afgevaardigd naar de Hippiade? Dan is je resultaat op de kampioenschappen belangrijk. Voor de discipline dressuur moet je minimaal een gemiddeld percentage van 60% hebben behaald (bij beoordeling door meerdere juryleden per proef is dat het gemiddelde van deze juryleden). Bij het individuele springen kunnen alleen de combinaties die met maximaal 16 strafpunten het eerste parcours hebben afgelegd waarover de afvaardiging wordt bepaald, afgevaardigd worden naar het KNHS-kampioenschap in deze discipline.

 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, kun je of wil je voor de zekerheid je startgerechtigdheid door de KNHS na laten kijken, neem dan gerust contact met ons op.

Je kunt dit doen via de e-mail: wedstrijden@knhs.nl, via de telefoon: 0577-408300 of via de WhatsApp: 06-22645441

Voor meer informatie over de Hippiade 2018 kun je terecht op www.hippiade.nl

Aan de gegevens in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is slechts bedoeld als ondersteuning.